Nybyggnad 180 lägenheter, butiker och förskola i Kistaäng.

soltorget ny fix klar logo
urban axel klar

Kista äng

Projektutveckling i Kista äng

Stadsutveckling har fått en markanvisning av Stockholms Stad för cirka 180 lägenheter, butiker samt förskola vid Kistaäng. Området är beläget i sydvästra delen av kvarteret Kistaäng, mitt emot KTH Kista. Ytterligare sju byggherrar har erhållit markanvisning i området.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2018.

Fakta

 • Projektnamn

  Kista äng

 • Område

  Kista, Stockholm

 • Uppdrag

  Projektutveckling

 • Beskrivning

  Detaljplaneprocess pågår

 • Arkitekt

  ETTELVA Arkitekter

 • Storlek

  170 lägenheter

Kista äng
Kista äng
Kista äng