Kalmarsand

Slutbild
Situationsplan

Kalmarsand park

Området planeras för ca 200 lägenheter i 4-6 våningar, förskola med 6-8 avdelningar och en byggnad för flexibel användning för kommersiell verksamhet som butik, bostäder och särskilt boende för äldre i 4-5 våningar.
Kalmarsand Park blir ett attraktivt bostadsområde med starka kopplingar till natur och rekreation. En socialt hållbar plats, en träffpunkt för alla åldrar. Närheten till bad och de höga naturvärdena gör boendet unikt och verkar även attraherande för Håbobor i närområdet. De trappade, veckade bostadshusen med generösa balkonger eller terrasser med utblickar mot Mälaren ger stort mervärde för de boende och förstärker känslan av
att bo sjönära.

Fakta