Sjönära bostäder strax utanför Enköping C.

Hagastrand1
Diving

Haga strand

Vackert vid Haga slott

Vid Haga strand som ligger sydväst om Haga slott drygt 3 km från Enköping planerar bolaget för sjönära bostäder.

Området ligger nära Mälaren i ett kulturlandskap.

Utveckling av Enköping stad

Hagaområdet är den enda plats där ny bostadsbebyggelse i ett mälarstrandsnära läge kan åstadkommas genom en utveckling av Enköpings tätort.

Fakta

 • Projektnamn

  Haga Strand

 • Område

  Haga, Enköping

 • Beställare

  Stadsutveckling

 • Uppdrag

  Projektutveckling t o m slutbesiktning

 • Tomtareal

  Ca 70 ha

 • Byggrätt

  6 000 kvm BTA

 • Omfattning

  Markanläggning och nybyggnad, ca 30 tomter för enskilt boende samt bostadsrätt med brygganläggning.

 • Arkitekt

  ETTELVA Arkitekter