Infrastruktur för 36 småhus varav 15 grupphus för nybyggnad.

Bredsand_etapp-2
DCF 1.0

Bredsandsskogen övre

Andra etappen av Bredsandsskogen

Övre Bredsandsskogen, etapp 2, ingår i bolagets utbyggnad av Bredsandsskogen. Området ligger i Bredsandsskogen och angörs med bil från den nya Bredsandsvägen, den så kallade ”Farleden”.

Övre Bredsandsskogen ligger i den nordvästra delen av Bredsandskogen och är den andra etappen av utbyggnaden inom området. Projektet har benämningen etapp 5 av 9 i det exploateringsavtal som finns upprättat med kommunen.

Infrastruktur för småhus

Inom området, med en vacker sydvästsluttning och närhet till Mälaren och Bredsandsbadet, har infrastrukturen för 36 tomter för småhus iordningsställts.

Mer information om området

Läs mer om Bredsandsskogen

 

Fakta

 • Projektnamn

  Bredsandsbyn, etapp 3

 • Område

  Bredsand, Enköping

 • Beställare

  Stadsutveckling

 • Uppdrag

  Projektutveckling t o m slutbesiktning

 • Tomtareal

  Ca 6 ha

 • Byggrätt

  Ca 12 000 kvm

 • Beskrivning

  Markanläggning för 22 småhus och nybyggnad av 5 grupphus, 48 lägenheter i två plan, förskola och service med butik mm

Bredsandsskogen övre
Bredsandsskogen övre
Bredsandsskogen övre
Bredsandsskogen övre