Nybyggnad 35 lägenheter samt butiker på Årstafältet i Stockholm.

Projekt_Arstastraket_01
1459 postgården 2013-11

Årstafältet

Nybyggnad 35 lägenheter och butiker

Stadsutveckling har fått markanvisning för cirka 35 lägenheter och butiker i kvarteret Postgården vid infarten mot Årstafältet från nordväst.

Projektet är under planläggning och detaljplan är beräknad att vinna laga kraft under 2018.

Fakta

 • Projektnamn

  Årstastråket

 • Område

  Årsta, Stockholm

 • Uppdrag

  Projektutveckling

 • Tomtareal

  ca 1 500 kvm

 • Byggrätt

  ca 3 000 kvm

 • Beskrivning

  Markplanering och nybyggnad av ca 35 lägenheter

 • Arkitekt

  ETTELVA Arkitekter