Älvdansen

alvdansen1
alvdansen2

Nybyggnad 100 lägenheter

Älvdansen är ett nytt exploateringsområde i närheten av järnvägsstationen som planeras av Enköpings kommun. Stadsdelen kommer vid fullt utbyggd innehålla ca 600 lägenheter, vårdanläggning och skola
Stadsutveckling projektutvecklar tillsammans med Stiftelsen MHS Bostäder 100 lägenheter inom Älvdansen. Projektet är under uppförande med beräknad inflyttning 2019 / 2020.

Fakta

 • Projektnamn

  Alvan 1

 • Område

  Älvdansen i Enköping

 • Uppdrag

  Projektutveckling och projektledning

 • Tomtareal

  ca 5 500 kvm

 • Byggrätt

  ca 4 300 kvm

 • Beskrivning

  Nybyggnad av 100 lägenheter med markanläggning

 • Arkitekt

  ETTELVA Arkitekter

 • Kontaktperson

  Carl-Rune Pettersson